เบี้ยชราภาพ ของประกันสังคม

<< < (3/8) > >>

บ่าวท็อป:
มี สว มาเจิมด้วยครับ  >:D :FW

san1:
อีก 20 ปีได้ใช้ครับ
ถาม ต่อ ตอนนี่ ผมส่ง มาตรา 39 อยู่เดือนละ 432 บาท ต่อจากตอนทำงาน บริษัท.  เงินเดือนที่แจ้งสปส  2 หมืนกว่า ตอนออกจากงาน บริษัท
แล้ว  สปส จะคิดเงินแบบไหมให้ผม

cz85:
-ผมจ่ายตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคม ถ้าถึงตอนนี้ถือว่าเกิน 180 เดือนหรือยังครับ(ผมจำไม่ได้ว่าประกันสังคมเริ่มเมื่อไร)
-แล้วผมมี รายได้อื่น(คอม)เข้าเงินเดือนทุกๆเดือน แล้วอย่างนี้นับว่าเป็นรายได้ที่นำไปคำนวณด้วยไหมครับ
-หากครบแล้วยังต้องส่งเบี้ยต่อหรือไม่ครับ

รบกวนผู้รู้ด้วยครับ

บ่าวท็อป:
อ้างจาก: san1 ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2012, 07:49:39 am

อีก 20 ปีได้ใช้ครับ
ถาม ต่อ ตอนนี่ ผมส่ง มาตรา 39 อยู่เดือนละ 432 บาท ต่อจากตอนทำงาน บริษัท.  เงินเดือนที่แจ้งสปส  2 หมืนกว่า ตอนออกจากงาน บริษัท
แล้ว  สปส จะคิดเงินแบบไหมให้ผม


ก๊อปมาครับ

สรุปข้อดีข้อเสีย

ข้อดี สำหรับคนที่ฐานเงินเดือนแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 15,000 ตลอดระยะเวลา 60 เดือนสุดท้ายและอายุยืน ถือว่ากำไร

ข้อเสีย สำหรับคนที่ฐานเงินเดือนแนวโน้มลดลงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเป็นผปต.ตามม.39 ที่กำหนดอัตราเงินเดือนเท่ากับ 4,800 ตลอดระยะเวลา 5 ปีหรือ 60 เดือนสุดท้าย ถือว่าขาดทุน

เช่น ถ้า 10 ปี หรือ 120 เดือนแรกเงินเดือน 15000 หรือสูงกว่ามาตลอด หลังจากนั้นปรากฎว่าเดือนที่ 121-180 ต้องออกจากงาน สมัครเป็นผปต. ตามม.39 กำหนดเงินดือนให้ที่ 4800 นั้นค่อนข้างที่จะไม่เป็นธรรม

ตัดแปะมาจาก
http://www.sso.go.th/wpr/postAction.do?method=view&topicId=508&webId=0

บ่าวท็อป:
อ้างจาก: cz85 ที่ กุมภาพันธ์ 06, 2012, 07:52:55 am

-ผมจ่ายตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคม ถ้าถึงตอนนี้ถือว่าเกิน 180 เดือนหรือยังครับ(ผมจำไม่ได้ว่าประกันสังคมเริ่มเมื่อไร)
-แล้วผมมี รายได้อื่น(คอม)เข้าเงินเดือนทุกๆเดือน แล้วอย่างนี้นับว่าเป็นรายได้ที่นำไปคำนวณด้วยไหมครับ
-หากครบแล้วยังต้องส่งเบี้ยต่อหรือไม่ครับ

รบกวนผู้รู้ด้วยครับผมไม่ได้รู้นะครับ แต่อ่านจับใจความเอามาอีกที ผู้รู้ท่านอื่นช่วยมาแย้งด้วยนะครับ

-ผมจ่ายตั้งแต่เริ่มมีประกันสังคม ถ้าถึงตอนนี้ถือว่าเกิน 180 เดือนหรือยังครับ(ผมจำไม่ได้ว่าประกันสังคมเริ่มเมื่อไร)
กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515

-แล้วผมมี รายได้อื่น(คอม)เข้าเงินเดือนทุกๆเดือน แล้วอย่างนี้นับว่าเป็นรายได้ที่นำไปคำนวณด้วยไหมครับ
ต้องดูว่าเงินส่วนที่หักสมทบรวมค่าคอมด้วยหรือเปล่าครับ

-หากครบแล้วยังต้องส่งเบี้ยต่อหรือไม่ครับ
กรณีที่ผู้ประกันตนยังทำงานอยู่จะไม่สามารถขอรับเงินชราภาพได้ เนื่องจากว่าเงื่อนไขการขอรับเงินชราภาพนั้น ผู้ประกันตนจะต้องมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และได้สิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนแล้ว (ลาออกจากงาน) จึงจะมีสิทธิมาขอรับเงินชราภาพได้ โดยจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ (จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว) หากส่งเงินสมทบมาตั้งแต่ 1-179 เดือน และจะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพ (จ่ายเป็นรายเดือนตลอดชีวิต) หากจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) ในกรณีที่ผู้ประกันตนมีอายุ 55 ปี หรือมากกว่าแต่ยังทำงานอยู่ยังต้องนำส่งเงินสมทบเพื่อสะสมต่อไป จนกว่าจะออกจากงาน จึงจะมีสิทธิขอรับได้ ทั้งนี้ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเริ่มใช้ตามกฎหมายของสำนักงานประกันสังคมวันที่ 31 ธันวาคม 2541 เป็นเดือนแรก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

ตอบ